plotter.jpg

Digitaltrykk – raskt og effektivt

For å møte markedets krav om trykk i små og store opplag og med stadig kortere leveringstider, supplerer vår digitale maskin våre offsetmaskiner til beste for kunden.

Digitaltrykk er et svært godt alternativ til offset når produksjonstiden er avgjørende.

Vi anbefaler våre kunder å lage PDF-filer, hvis det er mulig. Erfaringsmessig viser det seg at PDF-filer gir den beste produksjonsflyten og reduserer muligheten for feil.

Ta kontakt med oss så kan vi i fellesskap avgjøre om jobben passer best for digitaltrykk eller offsettrykk.


ROLAND200_Farbwerk_300dpi.jpg

Offsettrykk – tradisjonelt og større opplag

Vi har et topp moderne trykkeri med to offset-maskiner, en sylinder og en vinge.

Vi har en Roland 4-farge som trykker papirformat opp til 52 x 72 cm i tillegg til vår 2-farge GTO. Vi har også en digital maskin som supplerer våre offsetmaskiner på en utmerket måte.

Sylinderen stanser og riller formater opp til 56 cm.
Vi har et stort utvalg av stanser som dekker de fleste behov av mapper og omslag


Folder Hamar Kommune.jpg

Eksempler på produkter

Brosjyrer / Hefter / Blader

Ønsker du å nå dine interessegrupper med en større mengde informasjon i god design og høy kvalitet, vil brosjyrer, hefter eller blader være en flott løsning. Disse produktene ryggstiftes eller limfreses og vi har mulighet til å adressere direkte på produktet
hvis det er ønskelig. Eksempler på slike trykksaker er menighetsblader, medlemsblader, årsmeldinger, strategier og årsplaner for både skoler og barnehager.
 

Innmat drømmesymbolder.jpg

Bøker

Vi både designer og trykker bøker. Våre samarbeidspartnere på innbinding er både dyktige og leveringssikre. Vi lager både soft- og hardcover og det finnes mange forskjellige bokformater og flere ulike varianter av bokomslag. Vi har et utvalg prøvebøker hos oss, som kan brukes til inspirasjon og hjelp for deg.

 

Folder / Flyveblad

Ønsker du å reklamere for din bedrift, et arrangement eller et produkt kan en folder eller flyer være tingen. Ved hjelp av tekst og bilder får mottakeren et bilde av hva du vil si. Det kan hjelpe deg til å nå markedet med ditt budskap.


Forretningstrykksaker

Vi produserer alle forretningstrykksaker du måtte trenge til din daglige drift. Dette er trykksaker som skal synliggjøre deg og din bedrift, men også hjelpe deg til å ha en bedre oversikt og kontroll i egen hverdag.


Eksempler på produkter er:

Brevark
Faktura
Konvolutter
Visittkort
Timelister
Serviceskjema
Andre blokk- eller skjemaløsninger
Invitasjoner
Kort
Kalendere
Program
Stempler
Klistremerker
Papir
Loddbøker
m.m.