Ansatte

Atle Johansen - Daglig leder
post@printex.no
62 52 14 92 (1) / 482 58 732

Mona Lisa Iversen - Grafisk designer / førtrykk (permisjon)
monalisa@printex.no
62 52 14 92 (2) / 479 10 344

Britt Dalby Bergset - Macoperatør / førtrykk
britt@printex.no
62 52 14 92 (3) / 932 88 611

Bjørn Robert Bjerk - Trykker
post@printex.no
62 52 14 92

Bjørn Håkon Tolfsen - Trykker
post@printex.no
62 52 14 92